MMM Energy és la protagonista d’una nova visita per als membres de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya

  • Post category:Notícies

L’empresa MMM Energy ha estat la protagonista d’una nova visita organitzada per la Vall de l’Hidrogen de Catalunya i adreçada als seus membres, per tal de compartir experiències, coneixements i dubtes. La visita s’ha centrat, sobretot, en la planta pilot de reformat de metanol.

MMM és una empresa del sector de l’automoció amb més de 78 anys d’història especialitzat en el disseny, desenvolupament i fabricació de sistemes. Per la seva banda, Methanol Reformer és una divisió de l’empresa centrat en diverses tecnologies per contribuir a la descarbonització de la indústria, proporcionant tecnologia madura i de seguretat per ser aplicada en un curt període de temps. En aquest sentit, un dels objectius actuals del grup és desenvolupar noves solucions tecnològiques cap a la transició energètica amb la fiabilitat i l’expertesa d’una empresa amb dècades d’experiència en el sector de l’automoció.

Al voltant d’una vintena de membres de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya han seguit les explicacions de l’empresa, que considera que en el període de transició fins a la creació d’una infraestructura universal de distribució d’hidrogen gasós, l’evolució dels sistemes actuals apunta a l’emmagatzematge químic de l’hidrogen com el més eficient, ja que a més permet utilitzar gran part de l’estructura existent per al maneig dels combustibles fòssils. Entre els diferents portadors químics d’hidrogen, el metanol és considerat com un dels més adequats a causa de l’alt contingut d’hidrogen en la seva molècula (CH3OH) i al seu baix nivell de toxicitat comparat amb altres compostos similars. Combinant el metanol amb aigua s’augmenta la producció d’hidrogen en un 50%.