L'Hidrogen

L’hidrogen és un vector energètic versàtil i no contaminant. A partir de l’hidrogen es pot obtenir energia elèctrica, mecànica o tèrmica, amb elevats rendiments i nul·les emissions de CO2, ja que el seu us només produeix aigua.

L’hidrogen, molt abundant al nostre planeta, es troba majoritàriament en forma d’aigua i integrat en la matèria orgànica, però molt poc en l’aire. Actualment es consumeix en processos industrials, sobretot en el sector químic i en les refineries, i s’aconsegueix a través de combustibles fòssils. És l’anomenat hidrogen gris. Els nous temps, però, exigeixen un canvi urgent en la manera d’aconseguir-lo i fan imprescindible potenciar l’anomenat hidrogen verd, aquell que s’obté a partir de l’aigua i l’acció de l’electricitat produïda mitjançant fonts renovables. El procés, anomenat electròlisi, separa l’oxigen de l’hidrogen, que pot ser emmagatzemat i distribuït per als usos necessaris. El fet que es pugui guardar és clau per aprofitar, per exemple, els excedents de l’energia eòlica i la solar, que només es poden generar quan les condicions meteorològiques són les adequades i no quan n’hi ha més demanda. A part del seu ús en piles per generar electricitat, quan s’utilitza com a font energètica per combustió (té una alta densitat energètica que el fa idoni per generar calor en els processos que ho requereixin) el resultat és sempre energia i aigua. No genera, per tant, CO2 en cap moment del seu cicle. És totalment net.

Així, l’hidrogen ha de ser la font d’energia per a una indústria neta (química, farmacèutica, metal·lúrgica, de la construcció…) i per a la mobilitat, sobretot la pesada, ja sigui terrestre, marítima i aèria. En aquest àmbit, l’avantatge és que l’emmagatzematge d’hidrogen i la seva conversió en electricitat a través de les piles de combustible permet dotar el vehicle de més autonomia, superior als actuals cotxes de benzina i gasoil. Mica en mica, a mesura que el seu cost es vagi reduint (l’aposta de les administracions, l’augment de les taxes a les energies contaminants i l’increment de la demanada hi ajudaran) anirà penetrant en tots els àmbits de l’economia, inclús el domèstic. I és que les principals característiques de l’hidrogen verd, la sostenibilitat, la capacitat d’emmagatzematge, la versatilitat i la transportabilitat, el converteixen en el combustible del futur. Europa calcula que el 2050 el 25% de l’energia passi a través de l’hidrogen verd.

Documents i recursos

Sufficiency, sustainability, and circularity of critical materials for clean hydrogen. World Bank Group. https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2022/12/WB-Hydrogen-Report-2022.pdf

L’hidrogen verd a Catalunya: píndola tecnològica. ACCIÓ (Generalitat de Catalunya). https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/pindoles/Pindola_Hidrogen_Vdef_CAT.pdf

PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento  Documento resumen: https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2021-12/PERTE_Energias%20renovables_RE_14122021.pdf 

Commission proposes new EU framework to decarbonise gas markets, promote hydrogen and reduce methane emissions. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6682

Global Hydrogen Review 2021. International Energy Agency. https://iea.blob.core.windows.net/assets/3a2ed84c-9ea0-458c-9421-d166a9510bc0/GlobalHydrogenReview2021.pdf

La transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible. Generalitat de Catalunya: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html

Taula de l’Hidrogen en la Transició Energètica de Catalunya. Bases per a una estratègia de valorització energètica de l’hidrogen. Treballs i conclusions de la Taula (Institut Català d’Energia) http://icaen.gencat.cat/ca/participacio/taula-de-lhidrogen/

Webinar EHB Analysing future demand, supply and transport of hydrogen – YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0HLQWYOsJ-g

Hydrogen Valleys. Insights into the emerging hydrogen economies around the world. INYCOM – ROLAND BERGER. Hydrogen_Valleys_final_ONLINE_June2021

Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable. MITECO:
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/hoja-de-ruta-del-hidrogeno-renovable.aspx

A Hydrogen Strategy to a Climate-Neutral Euroep. EU Comission:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf

Hydrogen to Drive the EU’s Green Recovery. Eu Comission:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/environment-and-climate/hydrogen-drive-eus-green-recovery_en

Hydrogen Insights 2021 “A Perspective on Hydrogen Investment, Deployment and Cost Competitiveness” Hydrogen Council:
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/

Opportunities for Hydrogen Energy Technologies. FCH JU:
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/file_attach/Final Report Hydrogen in NECPs (ID 9501746).pdf

Hydrogen: a Renewable Energy Perspective. IRENA:
https://www.aeh2.org/images/stories/AEH2/190930_noticias/irena_hydrogen_2019.pdf

Hidrogeno renovable. Paper Bankinter Empresas: PAPER_hidrogeno

Webs de referència

Asociación Española del Hidrógeno https://www.aeh2.org/

European Clean HydrOgen Alliance https://www.ech2a.eu/

Mission innovation Hydrogen Valley Platform https://www.h2v.eu/

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking https://www.fch.europa.eu/

Hydrogen Europe https://www.hydrogeneurope.eu/